O firmie

Neo Bio Energy jest częścią Neo Energy Group, którą tworzą powiązane podmioty działające w sektorze energetyki odnawialnej: Neo Solar Farms oraz Neo Wind Farms.

W portfolio Neo Energy Group znajdują się obecnie jedne z największych projektów farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych w Polsce. Obecnie na etapie pozwoleń na budowę znajduje się już prawie 200 MW farm wiatrowych oraz 450 MW farm fotowoltaicznych. W trakcie rozwoju znajdują się kolejne projekty na realizację ok. 800 MW.

Pozyskane środki inwestycyjne ze zrealizowanych z sukcesem inwestycji, Neo Bio Energy chce przeznaczyć na kolejne strategiczne inwestycje. Obecnie poszukujemy możliwości produkcji biogazu również  z innych odnawialnych źródeł energii – takich jak np. bioodpady.

Naszym core businessem jest zagospodarowanie energetyczne biogazu składowiskowego. Jesteśmy największą firmą w Polsce zarówno pod względem liczby zarządzanych instalacji (24 instalacje), oraz pod względem wydajności produkcji energii.

Neo Bio Energy w pełnym zakresie rozwija własne produkty oraz obszary działania. W tym celu aktywnie współpracujemy ze środowiskiem naukowym oraz liderami innowacyjnych technologii w energetyce.

Dbamy o wzrost trzonu firmy i powiększanie struktury zewnętrznej. Stale odnotowujemy wzrost w przychodach spółki.

Współpraca z Neo Bio Energy wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji odgazowania oraz zespołów wytwórczych.

Obecny sukces firmy wynika z pracy doświadczonego zespołu – posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie w wytwarzaniu energii z biogazu składowiskowego, nasz zespół składa się z doświadczonej kadry zarządzającej, specjalistów z różnych dziedzin związanych z wytwarzaniem energii z biogazu, energii słonecznej oraz wiatrowej.

W skład zespołu wchodzą osoby od wielu lat związane z liderami branży energetycznej w Polsce m.in.:

Produkujemy tylko zieloną energię z Odnawialnych Źródeł Energii:

– Pozyskujemy biogaz, który wytwarza się wewnątrz składowisk odpadów,

– Następnie spalamy go w silnikach i zamieniamy w energię elektryczną oraz w niektórych instalacjach w ciepło.

Nasze instalacje tworzą system rozproszonych źródeł energii, który jest ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju:

– Produkowana przez nas energia zwiększa dywersyfikację dostaw energii w Polsce.

– Wspomagamy funkcjonowanie lokalnych sieci energetycznych – nasze instalacje są przyłączone na końcówkach sieci w wyniku czego niwelują starty przesyłowe.

– Wszystkie inwestycje przeprowadzamy z własnych funduszy (Neo Bio Energy jest spółką tylko z polskim kapitałem) – nie angażujemy środków samorządowych.

– Dzielimy się osiąganym zyskiem z produkcji zielonej energii – zwiększamy dochody spółek komunalnych.

Działalność Neo Bio Energy jest ogniwem bezpieczeństwa ekologicznego w obszarze gospodarki odpadami:

– Redukujemy emisję gazów cieplarnianych.

– Redukujemy toksyczne odory wydobywające się ze składowisk.

– Ograniczamy ryzyko pożarów na składowiskach.

Jesteśmy firmą, która ma poczucie odpowiedzialności i misji ekologicznej:

Wspieramy działalność stowarzyszeń i organizacji, których celem jest propagowanie, wspieranie i działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego.

– Jesteśmy firmą zaangażowaną w procesy legislacyjne dotyczące obszarów gospodarowania odpadami oraz prawa energetycznego.

– Współpracujemy z organizacjami zrzeszającymi spółki komunalne, producentów biogazu oraz organizacjami zaangażowanymi w stanowienie w Polsce dobrego prawa.

W naszej firmie pracują ludzie z licznymi pasjami – od sportów motoryzacyjnych poprzez sporty wodne, jazdę na rowerze i kończąc na skokach spadochronowych. Angażujemy się w wolontariat i akcje charytatywne.

W pracy kierujemy się zasadami, które czerpiemy z uprawianych sportów. Jesteśmy wytrwali w dążeniu do celu, poświęcamy się temu co robimy, stawiamy na odpowiedzialność za innych, profesjonalizm i zasady „fair play”.

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!