Instalacja OZE biogazu składowiskowego

Podstawową działalnością Neo Bio Energy jest odgazowanie składowisk odpadów oraz wytwarzanie energii elektrycznej z pozyskanego biogazu. Spółka odpowiada za cały „cykl życia” instalacji: począwszy od opracowania planów technicznych i ekonomicznych, poprzez zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i dalszą eksploatację. Wytworzona przez nas energia elektryczna sprzedawana jest bezpośrednio do polskich spółek obrotu energii elektrycznej. Neo Bio Energy jest częścią Neo Energy Group, prywatnej firmy wyspecjalizowanej w inwestowaniu i rozwijaniu instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak farmy wiatrowe, farmy słoneczne oraz biogazownie.

Niestandardowe i dociekliwe podejście Neo Bio Energy do problemu eksploatacji z natury rzeczy ograniczonych zasobów biogazu składowiskowego w pełni wykorzystuje jego potencjał, przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Osiągamy to poprzez zarządzanie projektami od chwili rozpoczęcia współpracy po uruchomienie, a następnie przejście do fazy eksploatacji i konserwacji.

Naszym głównym celem jest zagwarantowanie efektywnego odgazowania składowisk odpadów.

Nasze rozwiązanie obejmuje następujące działania:

Badania i audyty składowisk odpadów oraz bilans energetyczny.

Doświadczony zespół ekspertów Neo Bio Energy jest w stanie szybko i skutecznie ocenić ilość biogazu, który może być wytwarzany na składowisku odpadów, oraz ilość energii elektrycznej i ciepła, która może zostać uzyskana.

Projektowanie i umowy prawne.

Po ocenie ekonomicznej opłacalności projektu Neo Bio Energy zarządza całym procesem formalno-prawnym i wymagań niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Budowa pola gazowego.

Neo Bio Energy projektuje i instaluje studnie do gromadzenia biogazu w połączeniu z systemem rurociągów zbiorczych, które z kolei są połączone z ssawą.

Budowa zespołu wytwórczego energii.

Dobieramy współpracujące ze sobą generatory, ssawy, pochodnie łącząc je w kompletną instalację OZE.

Wykorzystywane jednostki charakteryzują się szczególnie wysoką sprawnością i dyspozycyjnością (na poziomie co najmniej 8000 godzin/rok) – co przekłada się na stabilność odgazowania składowiska oraz maksymalizację wytwarzania energii w ciągu całego roku.

Wieloletnia eksploatacja i konserwacja.

Po zakończeniu budowy zespół Neo Bio Energy odpowiada za sprawne utrzymanie operacyjne instalacji. Regularnie monitorujemy i bilansujemy pole gazowe w celu podtrzymania procesów beztlenowych.

Inwestycje w trakcie okresu eksploatacji.

W przypadku zwiększenia potencjału gazowego wynikającego z rozbudowy składowiska uwzględniamy możliwości dodatkowych inwestycji w rozbudowę instalacji pola gazowego i/lub zespołów wytwarzania energii w trakcie okresu eksploatacji.

Sprzedaż energii OZE

Neo Bio Energy uzgadnia warunki przyłączenia do sieci, następnie uzyskuje koncesję URE na wytwarzanie energii             i sprzedaje energię, w ramach taryf przewidzianych dla odnawialnych źródeł energii.

Wyprodukowana z biogazu energia elektryczna jest energią „zieloną”, która świadczy w sposób szczególny o trosce przedsiębiorstwa o środowisko oraz ma charakter prestiżowy dla samorządu.

ZARZĄDZANIE GAZEM

Neo Bio Energy zaprojektowała i wdrożyła zoptymalizowany system zarządzania instalacjami w celu najlepszego wykorzystania dostępnego biogazu.

Składa się na to między innymi:

  • Technicznie nieskomplikowane, niezawodne i efektywne, odporne na uszkodzenia i bezpieczne studnie gazowe.
  • Niezawodne urządzenia do regulacji przepływu gazu pozwalające na monitorowanie parametrów pola gazowego.
  • Systematyczne monitorowanie i szybkie reagowanie na potencjalne problemy gwarantuje, że kwestie migracji gazu poza składowisko są skutecznie ograniczane.
  • Zarządzanie biogazem bezpośrednio na polu gazowym, a nie tylko w silnikach, wspomaga aktywną kontrolę niepożądanej migracji.

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!