Środowisko

W Polsce składuje się ok. 11,968 mln ton odpadów komunalnych rocznie w 301 czynnych składowiskach odpadów, zajmujących powierzchnię 1 7416,6 ha (dane GUS za 2017 rok). 1 mln ton odpadów emituje do atmosfery ok. 5 mln m3/rok biogazu składowiskowego, którego głównym składnikiem jest metan. Aktualnie w Polsce jest eksploatowanych około 100 instalacji OZE biogazu składowiskowego o mocy osiągalnej elektrycznej 25 MW. Niezagospodarowany potencjał energetyczny biogazu składowiskowego w Polsce wynosi jeszcze ok. 90-120 MW. Zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli, metan ma ponad 25 krotnie większy potencjał cieplarniany niż CO2 (GWP oznacza przelicznik –potencjał globalnego ocieplenia danego gazu).

GazGWP
Dwutlenek węgla (CO2)1
Metan (CH4)25
Podtlenek azotu (N2O)298
Sześciofluorek siarki (SF6)22 800
Perfluorowęglowodory (PFC)7 390 – 12 200
Hydrofluorowęglowodory (HFC)92 – 14 800
Trójfluorek azotu (NF3)17 200

Źródło: PCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Z analizy powyższych danych wynika, że co roku do atmosfery z samych składowisk odpadów, ulatnia się ponad 59 mln m3 metanu, co odpowiada 1 475 mln m3 CO2. Dla porównania, największa w Europie elektrociepłownia Bełchatów opalana węglem brunatnym, emituje do atmosfery 37 mln ton CO2 / rok (źródło: The Guardian).

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!