Strategia

Podstawową specjalizacją spółki Neo Bio Energy jest czynne odgazowanie składowisk odpadów oraz produkcja i sprzedaż energii odnawialnej. Prowadzimy instalacje wytwarzające energię począwszy od opracowania planów technicznych i ekonomicznych, poprzez zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i dalszą eksploatację.

Wyprodukowana przez nas energia jest sprzedawana bezpośrednio do krajowej sieci energetycznej operatorów składowisk lub innych przedsiębiorstw. Sprzedaż energii jest naszym głównym źródłem dochodu

Systemy odgazowania składowiska odpadów

Stosujemy dwa rodzaje studni odgazowujących składowiska: studnie pionowe oraz poziome wykonane poprzez odwierty kierunkowe i sieci drenażowe gazu. Po podłączeniu ich do kolektora głównego (sieci biogazu składowiskowego) instalacji stają się jej częścią odgrywając kluczową rolę przy produkcji energii.

System rurociągów gazu składowiskowego w złożu odpadów (fot. Neo Bio Energy Sp. z o.o.)

Zasobność składowiska – szacowanie potencjału biogazowego składowiska

Zasobność można oszacować z pewnym błędem za pomocą modeli matematycznych. Dopiero po przeprowadzeniu badań metodą pompowań próbnych znana jest rzeczywista ilość gazu. Ta z kolei zależy w dużym stopniu od czynników decydujących o składzie gazu, które mogą być bardzo różne na poszczególnych składowiskach odpadów. Nasze instalacje są zaprojektowane w sposób umożliwiający zarówno kontrolę, jak i regulację każdej studni.

Pompowania próbne pozwalają na określenie ilości, przepływu oraz składu biogazu (fot. Neo Bio Energy Sp. z o.o.)

Dobór odpowiedniej jednostki wytwórczej

W czasie realizacji nowej inwestycji, kluczowym elementem jest dobór odpowiedniej jednostki wytwórczej. Wybór odpowiedniej wielkości mocy zainstalowanej elektrycznej pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału biogazu z danego składowiska i wieloletnią pracę instalacji. Przewymiarowanie mocy instalacji może prowadzić do jej nieprawidłowego funkcjonowania a nawet całkowitego zatrzymania i uszkodzenia. Z kolei wybór zbyt małej mocy może prowadzić do niepełnego odgazowania składowiska i niewykorzystania zasobów biogazu.

Ściśle współpracujemy z wiodącymi producentami jednostek wytwórczych (Jenbacher, Caterpillar, Perkins). Stosujemy jednostki zabudowane w kontenerach morskich co umożliwia nam większą elastyczność produkcji i serwisu.

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!