Wytwarzamy energię przyjazną środowisku

Wytwarzamy energię elektryczną redukując emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli, metan ma ponad 25 krotnie większy potencjał cieplarniany niż CO2 (GWP oznacza przelicznik –potencjał globalnego ocieplenia danego gazu).

Tabela 1
Potencjał globalnego ocieplenia (GWP) poszczególnych gazów cieplarnianych

GazGWP
Dwutlenek węgla (CO2)1
Metan (CH4)25
Podtlenek azotu (N2O)298
Sześciofluorek siarki (SF6)22 800
Perfluorowęglowodory (PFC)7 390 – 12 200
Hydrofluorowęglowodory (HFC)92 – 14 800
Trójfluorek azotu (NF3)17 200

Źródło: PCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Budujemy źródła energii odnawialnej lub niekonwencjonalnej poprzez inwestycje w energetykę rozproszoną, czyli wytwarzanie energii przez małe i niezależne od siebie jednostki wytwórcze. Wykorzystujemy energetyczne właściwości metanu pochodzącego ze składowisk odpadów komunalnych. Nasza działalność skutkuje efektywnym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.

Energetyka rozproszona jest obecnie wiodącym trendem w branży energetycznej. Idea energetyki rozproszonej niesie ze sobą wiele korzyści, ponieważ pozwala na decentralizację aktywów wytwórczych, lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów surowcowych oraz lepsze dostosowanie kosztów produkcji i dystrybucji energii elektrycznej do charakterystyki danego obszaru.

Przyczyniamy się do powstrzymania efektu cieplarnianego, poprawy stanu środowiska naturalnego a także (będąc niejednokrotnie jedynym wytwórcą energii elektrycznej na „krańcach sieci dystrybucyjnych”), zmniejszamy ryzyko przerw w dostawach energii elektrycznej, stabilizując pracę sieci dystrybucyjnych.

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!