Farma fotowoltaiczna na składowisku odpadów

Neo Bio Energy oferuje kompleksowe wykorzystanie potencjału energetycznego składowisk odpadów – wykorzystanie bardzo atrakcyjnych pod względem usytuowania elektrowni fotowoltaicznej obszarów zamkniętych składowisk w celu posadowienia farm fotowoltaicznych.

Zalety farm fotowoltaicznych na składowisku:

  • Zagospodarowanie zamkniętego składowiska odpadów.
  • Zagospodarowanie terenu ubogiego przyrodniczo.
  • Dogodne uwarunkowania terenowe – wysokość korony składowiska, odległość od zabudowań, brak cieków wodnych, atrakcyjne nasłonecznienie.
  • Korzyści finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu czynszu dzierżawnego oraz podatków od nieruchomości.

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!