Model współpracy

Neo Bio Energy jako Spółka od lat działająca w branży gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wychodzi naprzeciw wyzwaniom jakie stawiane są przed podmiotami zarządzającymi zakładami zagospodarowania odpadów oraz wytwórcami energii w szczególności z odnawialnych źródeł.

Współpraca z Neo Bio Energy zapewnia zwiększenie efektywności w zakresie eksploatacji instalacji odgazowywania składowisk odpadów oraz energetycznego zagospodarowania pozyskiwanego biogazu, jak również wytwarzanie energii elektrycznej z innych źródeł OZE. Naszą ofertę opieramy na własnym doświadczeniu zdobywanym na polskim i europejskim rynku już od przeszło 30 lat.

Potrzeby naszych Klientów i warunki współpracy określane są na podstawie indywidualnie uzyskanych danych i informacji.

Nasze działania nastawione są na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstw w następujących obszarach:

 • Zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Zaspokojenie zapotrzebowania na ciepło.
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz wzrost efektywności zespołów wytwórczych.
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania instalacji oraz wzrost efektywności odgazowania składowisk odpadów.

Model współpracy z Neo Bio Energy składa się z następujących elementów:

 • finansowanie inwestycji do 100%,
 • realizacja inwestycji pod klucz: (projektowanie, budowa, odbiór i uruchomienie),
 • przeprowadzenie całego procesu uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej  z OZE,
 • koszty eksploatacyjne oraz operacyjne po stronie NBE,
 • gwarancję udziału Partnera w sprzedaży energii,

Współpraca z Neo Bio Energy przynosi następujące korzyści:

Korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności:

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
 • Redukcja uciążliwości odorowych.
 • Ograniczenie ryzyka pożarów.
 • Dźwiękochłonne kontenery ograniczają poziom hałasu pracujących generatorów.
 • Korzystny wizerunek spółki komunalnej, która dba o środowisko, lokalną społeczność oraz inwestuje w odnawialne źródła energii.

Korzyści finansowe:

 • Możliwość finansowania w 100% przez NBE.
 • Zarządzanie w całym okresie współpracy finansowane przez NBE.
 • Koszty eksploatacji finansowane przez NBE.
 • Ryzyko inwestycji jest po stronie NBE.
 • Ubezpieczenia finansowane przez NBE.
 • Udziały Partnera w zysku ze sprzedaży energii.
 • Ograniczenie kosztów stałych spółki komunalnej.

Korzyści operacyjne:

 • Zagwarantowanie wypełnienia obowiązku  odgazowywania składowiska.
 • Brak konieczności zarządzania instalacją.
 • Modułowość urządzeń – możliwość relokacji.
 • Możliwość zmiany (dostosowania) mocy zainstalowanej po uruchomieniu instalacji.
 • Minimalizacja przestojów i predykcja awarii za pomocą zdalnego systemu monitoringu.
 • Własne pogotowie gazowe NBE – czas reakcji 24h oraz lokalny serwis.
 • Własne pogotowie mechaniczne NBE – czas reakcji 24h.
 • Własne zespoły mechaników d/s remontów bieżących i kapitalnych  silników i generatorów.
 • Bieżąca obsługa instalacji po stronie NBE – stała obecność operatora.

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!