Budowa elektrowni biogazowych

Prowadzimy czynne odgazowanie składowisk odpadów poprzez budowę i eksploatację elektrowni zasilanych biogazem składowiskowym. Wypełniamy prawny obowiązek odgazowania, który nałożony został na właścicieli składowisk.

Realizując poszczególne etapy inwestycji:

  1. Oceniamy potencjał gazowy
  2. Tworzymy model właściwego eksploatowania złoża
  3. Przeprowadzamy próbne pompowania w celu określenia potencjału gazowego składowiska
  4. Dobieramy odpowiedniej wielkości jednostki wytwórcze
  5. Budujemy instalacje odgazowania składowisk z energetycznym wykorzystaniem metanu.
  6. Zarządzamy prawidłowym funkcjonowaniem instalacji.
Ogólny schemat instalacji odnawialnego źródła energii wytwarzającej energię elektryczną z biogazu

Systemy odgazowania składowiska odpadów

Stosujemy dwa rodzaje studni odgazowujących składowiska: studnie pionowe oraz poziome wykonane poprzez odwierty kierunkowe i sieci drenażowe gazu. Po podłączeniu ich do kolektora głównego (sieci biogazu składowiskowego) instalacji stają się jej częścią odgrywając kluczową rolę przy produkcji energii.

System rurociągów gazu składowiskowego w złożu odpadów (fot. Neo Bio Energy Sp. z o.o.)

Zasobność składowiska – szacowanie potencjału biogazowego składowiska

Zasobność można oszacować z pewnym błędem za pomocą modeli matematycznych. Dopiero po przeprowadzeniu badań metodą pompowań próbnych znana jest rzeczywista ilość gazu. Ta z kolei zależy w dużym stopniu od czynników decydujących o składzie gazu, które mogą być bardzo różne na poszczególnych składowiskach odpadów. Nasze instalacje są zaprojektowane w sposób umożliwiający zarówno kontrolę, jak i regulację każdej studni.

Pompowania próbne pozwalają na określenie ilości, przepływu oraz składu biogazu (fot. Neo Bio Energy Sp. z o.o.)

Dobór odpowiedniej jednostki wytwórczej

W czasie realizacji nowej inwestycji, kluczowym elementem jest dobór odpowiedniej jednostki wytwórczej. Wybór odpowiedniej wielkości mocy zainstalowanej elektrycznej pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału biogazu z danego składowiska i wieloletnią pracę instalacji. Przewymiarowanie mocy instalacji może prowadzić do jej nieprawidłowego funkcjonowania a nawet całkowitego zatrzymania i uszkodzenia. Z kolei wybór zbyt małej mocy może prowadzić do niepełnego odgazowania składowiska i niewykorzystania zasobów biogazu.

Ściśle współpracujemy z wiodącymi producentami jednostek wytwórczych (Jenbacher, Caterpillar, Perkins). Stosujemy jednostki zabudowane w kontenerach morskich co umożliwia nam większą elastyczność produkcji i serwisu.

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!